1 – 3. септембар Национални парк Дурмитор

Шљеме, Источни врх, Шкрчко ждријело, Пруташ

Детаљније