4. децембар 2022. Карађорђевим стазама – Радовањска брда