Предавања и пројекције

Понедељком, после састанка у 19 h, приказујемо кратке филмове и фотографије
са наших излета и путовања.