Спелеолошка

СПЕЛЕОЛОГИЈА је дисциплина у планинарству која обухвата истраживање крашких феномена у планинама, постанак и развој пећина и других облика, региструје њихове димензије, проучава физичке и хемијске процесе у подземљу, прати подземне водене путеве, проучава живи свет подземља, микроклиматске односе.

Спелеологија у техници истраживања користи одговарајућу спелеолошку и алпинистичку техничку опрему.

За бављење спелеологијом обавезна је посебна обука и изузетна припремљеност.